Select language

"Мадисън България" изготвя и реализира проекти за производство на електроенергия от фотоволтаични генератори. Специализирани сме в продажбата и инсталацията на оборудване за фотоволтаични системи на земя и покрив.

Предлагаме услуги по изготвянето на проекти, дизайн на системата в различни варианти, доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация.

Защо да изберете нас:

- Предлагаме фотоволтаични системи с ниска цена на ват инсталирана мощност

-Наша цел е да предлагаме на клиента възможно най-бърза възвръщаемост на инвестициите

-Продуктите ни са с необходимите Европейски сертификати

-Оказваме съдействие при избирането на най-подходящата фотоволтаична система според желанията на инвеститора

Weather in Bulgaria and photovoltaics

Here you will find information about the weather conditions in Bulgaria and how they reflect on photovoltaics

Photovoltaics and solar energy

Photovoltaics, photovoltaic syststems and solar radiation